Terug naar China

Door een bericht in het nieuws over een programma Tegenlicht, het programma zou samen met documentairemaker Ruben Terlou naar ‘zijn’  China kijken, waar de coronarestricties zijn verminderd en waar het normale leven langzamerhand weer wordt opgepakt. Helaas gaat het programma niet door vanwege veiligheidsredenen. Met mijn gedachte weer even terug in China.

Donchuan Red land, mooie geometrische vormen in rood, groen en wit. Het wit is helaas plastic.
De 2e foto is bij het dorpje waar we in de ochtend stonden te wachten op de bus.

Dochuan