Privacyverklaring

COOKIE en PRIVACY VERKLARING conform AVG.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Via Liset respecteer je privacy en verwerkt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Deze site valt onder het recht en de regels van Nederland. Deze  site is eigendom van en wordt onderhouden door Liset van den Hoek. Houdt er rekening mee, dat Via Liset de gegevens voor een minimum periode moet bewaren, zoals aangegeven is in de wet van ons land. Welke gegevens Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam,
 • Adresgegevens,
 • E-mailadres,
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het tabblad contact , dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Via Liset verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om diensten bij je af te leveren.

WAAR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN
Via Liset gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: De mailbox van de provider voor het e-mailverkeer van Via Liset. Klantgegevens worden bewaard op de harde schijf van Via Liset, met bescherming van een sterk wachtwoord.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Verstuurde facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht. Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld  in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang Via Liset nog actief in bedrijf is. Of tot u mij verzoekt dit te verwijderen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Via Liset zal nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mail e.d) openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij anders overeengekomen of de wet dit verplicht.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website wordt er gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein  bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich  op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal  gegevens over dit bezoek.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen

 • Google Gmail en Google Agenda. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
 • De website en back-ups van de website worden gehost bij One.com. Gegevens die jij achterlaat op de website van Via Liset zijn op de servers van One.com opgeslagen. Hoe One.com voldoet aan de AGV lees je hier.
 • Klantgegevens (zoals in facturen) worden bewaard op de harde schijf(en) van Via Liset en in de cloud bij Rushfiles. RushFiles is een cloud storage oplossing, opgenomen in de webhosting van One.com (voor privacyverklaring zie hierboven).
 • Klantgegevens (zoals personalia in contracten en facturen) worden bewaard op de harde schijf(en) van Via Liset.
 • Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Via Liset.
 • Foto’s en back ups worden bewaard op de harde schijf(en) van Via Liset
 • Wetransfer: Digitale foto’s worden door Via Liset verstuurd via Wetransfer. Foto’s en mailadressen worden opgeslagen op de servers van Wetransfer.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Via Liset en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie). Via Liset wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Via Liset neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

(Fotografie) Via Liset – Huizen
Adresgegevens bekend bij de KvK, in het kader van mijn privacy 😉
T: 06 – 34 00 68 56
Kvk: 60867531
I: www.vialiset.nl,
Email adres, zie tab contact

Versiedatum 07-05-2018